Välkommen till Brandskyddsteknik Gotland.Bst-daniel-02

 

BrandSkyddsTeknik Gotland ägs och drivs av Daniel Östergren.

Jag startade företaget i november 2013.

Jag har 14 års erfarenhet av branschen både i Stockholm och på Gotland.

Jag utför försäljning, montering, service, underhåll  och omladdning av följande produkter:

-Brandsläckare

-Brandposter

-Nöd/utrymningsbelysning

-Brandlarm (endast service/underhåll)

-Första hjälpen material

-Utrymningsstegar

-m.m.

BrandSkyddsTeknik Gotlandskunder är företag, kommuner, landsting, myndigheter och privatpersoner på Gotland.

En investering i fullgott brandskydd är ett av de bästa sätten att värna om sin arbetsplats och sina medarbetare. Vi jobbar i nära samarbete med kunden för att utveckla och underhålla brandskyddsarbetet för att trygga verksamheten och rädda liv om olyckan skulle vara framme.


Kvalitetspolicy

BrandSkyddsTeknik Gotland skall leverera produkter och tjänster i tid samt med en kvalitet som av kunden uppfattas som god.


Miljöpolicy

BrandSkyddsTeknik Gotland  skall så långt som möjligt arbeta miljövänligt genom att anpassa verksamheten efter gällande miljökrav samt att hålla oss väl underrättade om kommande regler och rekommendationer.

BrandSkyddsTeknik Gotland skall i all verksamhet sträva efter ett ökat miljömedvetande och högt ställda miljökrav. Kraven gäller produkter och arbetsmetoder samt företagets kompetens och information i miljöfrågor. Miljöarbetet skall tillämpas internt på företaget men även riktas till de anställda samt till kunder och leverantörer i andra led.